onsdag 9. mars 2016

2016 03 10. Halden Quiltelag

Mandag 4 mars møte på Os. Vi var 15 stk på møte, som vanlig med god servering. Det ble vist ferdige og uferdige arbeider. Neste møte er mandag 4  april pga av at en del av oss skal til NQF sitt årsmøte denne helgen. Avreise til Trondheim i dag, torsdag. På neste møte skal vi ha tema kveld med rickytims dette er sendt ut på Mail til alle. Mandag 11/3 kan den som vil møte på OS med symaskin, stoff og sysaker fordi har skal det være en sykveld som vi har kaldt studiering.

Kaffen på møte den 4/4 har Trine Linnes og Åshild Bø.

SHOW and TELL

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar