onsdag 11. mars 2015

2015 03 02 - Medlemsmøte på Os Skole

20 medlemmer møtte opp denne mandagen. Tema for kvelden var å sy små fugler over papp. Undertegnede hadde tatt med pappmaler til alle og litt stoff slik at alle som var interessert kunne prøve seg og det ble påbegyndt mange fine fugler i løpet av kvelden. Noen rakk til å med å bli ferdig før de la seg :-)

Her et bilde av et par ferdige og noen litt mindre ferdige.

                 Kurskomiteen hadde to forslag som ble lagt frem denne kvelden. Det første var et kurs i frihåndsquilting på vanlig symaskin - et forslag som ble meget positivt mottatt og komiteen jobber videre for å få til en avtale med aktuell kursholder til høsten dette året.

Det andre forslaget var et forslag til tema for nytt felles syprosjekt: Halden 350 år. Ideen er at alle som vil delta syr en blokk med tema/motiv fra Halden til et felles teppe. Også dette forslaget ble godt mottatt Forslag til motiver og hvordan man evt fordeler hvem som sy hvad ble diskutert litt og det kom flere gode innspill til komiteen som nå jobber videre med ideen. Alle medlemmer oppfordres til å komme med konkrete forslag til motiver på neste medlemsmøte. Stoff vil bli innkjøpt etterhvert fra Nålåtrå og fordelt til medlemmene.

Det var ikke så mye til vis og fortell denne kvelden men det var fint det som ble vist frem:

               

               

               


Takk til Jorun og Wenche som ordnet med kaffe til oss alle. Neste møte er lagt til Strupe - vi møtes kl. 18, se eget innlegg.

Anni

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar